ค้นหา

 
Found: 3

อินโดนีเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : อินโดนีเซีย

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ"

ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินโดนีเซีย ไปรษณีย์ไทยและไปรษณีย์อินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกันจัดทำไปรษณีย์ร่วมในหัวข้อ "รามเกียรติ์/รามายณะ" โดยฝ่ายไทยเป็นภาพกิจกรรมฝาผนัง ตอนพิเพกขอมาอยู่กับพระราม และฝ่ายอินโดนีเซียเป็นภาพพระรามพบนางสีดาด้วยความช่วยเหลือของหนุมาน (วาดโดย Nyoman Tuna) โดยจะจัดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เข้าพบหารือกับนาย Edi Yusup รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซีย เพื่อติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย พบหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของอินโดนีเซีย รวมถึงการพบปะนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2559 ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการการเดินทางเยือนไทยของประธานาธิบดีโจโค...
  relevance date