ค้นหา

 
Found: 56

การเสวนานโยบาย "One Belt, One Road" ของจีน

... Road" มีนัยสำคัญกล่าวคือ เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของจีนในการบรรลุนโยบาย "ความฝันของจีน (China’s Dream)" เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีอย่างทั่วหน้าแก่ประชาชนจีน เป็นความพยายามของรัฐบาลจีน ...

นครฝูโจวจะเป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21

... ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนานครฝูโจวให้เป็นเมืองหลักในเส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 2 พ.ย. ค.ศ. 2014 มีการจัดตั้ง China-ASEAN Sea Products Exchange ในเขตท่าเรือ Mawei ซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ...

จีนสร้างสถิติอีกครั้ง เปิดตัวสะพานสูงสุดของโลก

... ล้านหยวน ทีมออกแบบจากบริษัท CCCC Highway Consultants CO.,Ltd. และทีมงานก่อสร้างจาก CCCC Second Harbor Engineering Company (SHEC) สองบริษัทลูกจาก China Communications Construction Company (CCCC) ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ของจีนและเป็นบริษัทติด Top500 ของโลก ได้เริ่มต้นการออกแบบสะพานเป่ยผานเจียงตั้งแต่ปี ...

กรมเอเชียตะวันออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะได้เดินทางไปเยือนมณฑลซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยได้พบหารือกับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศของมณฑลซินเจียง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โรงงานกังหันลมผลิตไฟฟ้า และชุมชนชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง    

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

... นโยบายที่ช่วยส่งเสริมเพื่อการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในจีนและฮ่องกง              เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 State Council of China ได้วางนโยบายแผนพัฒนาระยะยาว Made in China 2025 หรือแผนยุทธศาสตร์ Industry 4.0 ที่มีการตั้งเป้าหมายให้หุ่นยนต์เป็นกุญแจสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคตเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและภาครัฐ ...

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ บรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับนครเซี่ยงไฮ้ ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 59 สายที่ 6

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นางปาริฉัตร ลือไพบูลย์พันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก วิทยา วชิรกุล ที่ปรึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 59 สายที่ 6 รวม 43 คน ซึ่งเข้าเยี่ยมคารวะ และรับฟังการบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจนครเซี่ยงไฮ้ ตลอดจนตอบข้อซักถามของคณะ
China

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของญี่ปุ่น การผลักดันกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น RCEP และ ASEAN-China FTA ใน กรอบอาเซียน และ Asia Pacific Free Trade Area (FTAAP) ในกรอบ APEC เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับกรอบ TPP ที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯ ...

การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีนทั้ง 9 แห่ง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง นครเฉิงตู นครซีอาน นครหนานหนิง เมืองฮ่องกง เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองชิงต่าว ที่ประชุมได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน ในด้านต่าง ๆ อาทิ...

นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... regional issues of mutual interest such as cooperation under ASEAN and G20 frameworks, negotiations under Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP), the South China Sea, and the situation in Rakhine State. Bilateral issues were also discussed, including Thailand-Japan cooperation in third countries and maritime cooperation. ที่มา: www.facebook.com/ThaiMFA กระทรวงการต่างประเทศ
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date