ค้นหา

 
Found: 56

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... มาจากการขนส่งโดยทางบกผ่านทั้งเส้นทาง R3A และ R3B (ไทย-พม่า-จีน) โดยผลไม้ไทยที่ขนส่งไปยังตลาดแห่งนี้ ... ... ในแต่ละวันจะมีรถบรรทุกขนส่งผลไม้จากประเทศอาเซียน ได้แก่ พม่า เวียดนาม และจากเมืองต่าง ๆ ในมณฑลยูนนานประมาณ ...
China Laos R3A R3A+

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจร้านกาแฟชั้นนำจากตะวันตกขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ถึงแม้ไทยจะไม่ใช่ประเทศ    ผู้ส่งออกเมล็ดกาแฟรายใหญ่ของโลกอย่างประเทศบราซิลหรือเวียดนาม แต่ไทยเรามีสูตรกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นใดในโลก โดยเฉพาะกาแฟไทยที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวจากโครงการต่าง ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครหนานหนิง ประจำปี 2014

... เช่นเดียวกับนครหนานหนิง และเป็นจังหวัดในภาคอีสานของไทยที่มีถนน (R9) เชื่อมต่อกับเขตฯ กว่างซีจ้วง (ผ่านลาวและเวียดนาม) การเดินทางไปมาหาสู่กันทำได้สะดวก ซึ่งการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมเรือพายจากมุกดาหารนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยแล้วยังเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างมุกดาหารกับเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทั้งในระดับภาครัฐและประชาชน ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 0.2 ที่เหลือจะนำเข้าจากเวียดนามและจีนคิดเป็นร้อยละ 32.2 และ 6.5 ตามลำดับ นาย ... ... จึงทำให้หลายคนยังคงรับประทานข้าวขาวอยู่ต่อไป ปัจจุบันฮ่องกงยังคงนำเข้าข้าวจากไทยเป็นหลักและคนฮ่องกงส่วนใหญ่นิยมชมชอบการบริโภคข้าวไทยเนื่องจากมีกลิ่นหอมและคุณภาพดี ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ ...

... แห่ง โดย สกญ. ณ นครกว่างโจวเป็น สกญ. แห่งแรกของไทยในจีน และถือเป็นประเทศที่ 3 ที่ตั้ง สกญ. ในมณฑลกวางตุ้ง ... ... (ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านฮ่องกง) ทางบก (ผ่านกว่างซี เวียดนาม และลาว ด้วยเส้นทาง R8 R9 หรือ R12) ทั้งนี้ มณฑลกวางตุ้งมีการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางบกถึง ...

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้า และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

... ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com

ไต้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

... ยังมีบูธแนะนำสิ่งที่น่าสนใจและจัดแสดงสินค้าที่โดดเด่นจากกลุ่ม ประเทศเป้าหมายของ นโยบายมุ่งใต้ใหม่ ( New Southbound Policy) เช่น ไทยวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า นิวซีแลนด์ และอินเดีย เป็นต้น   นอกจากนี้ TAITRA ยังได้จัดมุมแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยบริษัทไต้หวันซึ่งเน้นหลัก ...
Taiwan

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้สร้างภาพยนตร์ และนักวิชาการจากเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยอรมนี มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากการฉายภาพยนตร์แล้ว เทศกาลภาพยนตร์สารคดีฯ ช็อปช็อท ยังจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ...

เกี่ยวกับเรา

... ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเต เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date