ค้นหา

 
Found: 54

การประชุม Political Consultation Group ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 6

... ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และได้แลกเปลี่ยนทัศนคติในสถานการณ์ภูมิภาคที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ...

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2560

... นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไทยเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat –  JCR) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 4 ที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2561 และได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่ายประสานงานในรายละเอียดต่อไป
Vietnam

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... ขอบคุณต่อความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย หากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่แล้วก็จะผลักดันการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม จัดการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเร็ว ...

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม รวมทั้งขอบคุณการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ของสมาคมมิตรภาพฯ และแสดงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

วียดนาม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

รัฐบาลเวียดนามทำพิธีมอบเหรียญมิตรภาพ (Friendship Order) ให้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

... โดยในพิธีดังกล่าวมีการกล่าวคำสดุดีเอกอัครราชทูตฯ ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ ...

ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557

... ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินเรือระบบตู้สินค้า “เมืองชินโจว (กว่างซี)-ไฮฟอง (เวียดนาม)-เกาหลีใต้-อินโดนีเซีย-ไทย-เวียดนาม” อย่างเป็นทางการแล้ว อาทิ การค้ากับประเทศไทยผ่านด่านฝางเฉิงก่าง มีมูลค่า 1,023 ล้านหยวน ...

กรมเอเชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

... กระทรวงการต่างประเทศได้จัดคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม โดยมีนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมชมการขนถ่ายปลาทูน่าของ บริษัท Foodtech Joint Stock Company

... ได้ไปเยี่ยมชมการขนถ่ายปลาทูน่าที่ท่าเรือ Lotus นครโฮจิมินห์ ตามคำเชิญของนางศิธารา ศรีสถิตย์วัฒนา นักธุรกิจไทย/เจ้าของ บริษัท Foodtech Joint Stock Company เวียดนาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วย นางสมฤดี ...

เชิญร่วมสัมมนา “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ในหัวข้อ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” ในวันที่ 16 สิงหาคม ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date