ค้นหา

 
Found: 35

โยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... 2547ทำให้ในปัจจุบันจีนเป็นประเทศรับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ประเทศที่เข้าไปลงทุนในจีนลำดับต้ๆ ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่หว และสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลจีน เพื่อประโยชน์ในการรับการถ่ายทอดเทคโโลยีและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่จากการลงทุนต่างชาติมาประยุกต์ใช้ใโรงงานจีน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... โครงการเหล่านี้ในการซื้อใจประเทศอื่ ๆ ให้หันมาฝักใฝ่กับจีน หรือสนองต่อท่าทีใเรื่องที่เป็นผลประโยชน์หลักของจีนเช่หว ซินเจียง ธิเบต การที่จีนประกาศจัดตั้งธนาคารการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่หว 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่หว เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไ พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม ...

เกี่ยวกับเรา

... สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ติมอร์-เลสเ เกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่ และ มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจไหว เป็นภูมิภาคที่มีพลวัตรสูง ประกอบกับมีวัฒนธรรมและการวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันมายาวนาน ...

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

... โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้เพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนใโครงการยุวทูตความดีจำนวน... ... ให้สมกับปณิธานของโครงการยุวทูตความดีที่้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ... ... ักร้อง/ักแสดง และ นส.พิชญานิน หวังชาลาบวร ักการทูตปฏิบัติการ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัเรือมังกรนานาชาตินครหนานหนิง ประจำปี 2014

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 . นางสาวพัชนี กิจถาวร กงสุลใหญ่ ... ... ที่ทะเลสาปหนานหู นครหนานหนิง นางสุวรรณี ั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร... ... จัดขึ้เป็นประจำทุกปีเพื่อฉลองเทศกาลไหว้ขนมจ้าง (บ๊ะจ่าง) หรือที่คนจีนเรียกว่า...

ญี่ปุ่ : หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่าง... ... การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใ้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง... ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคัไซ จำนวน 3,000,000 เยน...

ความคืบหน้าล่าสุดการจัดทำ FTA ระหว่างญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย

โยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซ ... ... ของญี่ปุ่นกับประเทศ/เขตเศรษฐกิจต่างๆ ตามกรอบนโยบายภายใ้ Growth Strategy เ้นประเทศ/เขตเศรษฐกิจสำคัญที่มีผลประโยชน์่อญี่ปุ่... ... นมผงพร่องมัเนย และเนย เป็นสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) ที่แยกออกจากการพิจารณา...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวยไทยที่แท้จริง โดยกิจกรรมด้านวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เป็เครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน ่อมา ได้มีการแสดงศิลปะมวยไทยในรูปแบบสาธิตต่างๆ ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ “ไหว้ครู” “กำเนิดมวยไทย” “มวยไชยา เอกลักษณ์มวยไทย” ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date