ค้นหา

 
Found: 32

้องจับตา! ไหวันบุกตะวันออกกลาง เปิดแนวรุก Medical Tourism

... เพื่อประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ของไหวในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หวังดึงดูดชาวอาหรับให้เข้ามารับการรักษาพยาบาลและลงทุนใหวเพิ่มขึ้ China Post หนังสือพิมพ์ท้องถิ่หว รายงานเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ภายใ้ ...

หว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไหว

หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

ตามที่รัฐบาลไหวได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยตั้งแ่วันที่ 1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 โดยสามารถพำักใหวได้ไม่เกิน 30 วั ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ล่าสุด สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายงานว่า ไหวันจะต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก ...
Taiwan

หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

... สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแ่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้พำักอยู่ใหวได้ไม่เกิน ๓๐ วั ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ...

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก   ที่มา สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ...
Taiwan

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

หวเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก   ที่มา สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ กรุงไทเป สำักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ...
Taiwan

หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

... สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทย ในช่วงระยะทดลอง ๑ ปี เริ่มตั้งแ่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยอนุญาตให้พำักอยู่ใหวได้ไม่เกิน ๓๐ วั ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ...

หว

ความตกลงระหว่างประเทศ

หว

ความสัมพันธ์ทวิภาคีกับไทย

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... อีกทั้งรัฐบาลชุดใหม่ก็ยังมีนโยบายส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนไปลงทุนในต่างประเทศและเพิ่มความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมต่อการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้ ศ.ดร. หวัง ้าซู่ เห็นด้วยกับ ศ.ดร. ซ่ง หง และเ้นย้ำว่าการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนจะเป็โอกาสที่ดีของภาคส่งออกของไทย ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date