ค้นหา

 
Found: 81

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นในทุกมิติและตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในบริบทปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ในการนี้ รอง อธ. อช. ตอ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมเอเชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และย้ำถึงความสำคัญด้านการต่างประเทศ ...

กระชับความร่วมมือระดับหน่วยงานไทย - เกาหลีใต้

... รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ นอกจากนี้ คณะยังมีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture House) ที่นครปูซาน พบปะกับชุมชนไทยที่เมืองฮวาซอง และเยือน ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น : เยือนลำปาง

... โดยครูและอาจารย์มีความประทับใจและยินดีที่กระทรวงการต่างประเทศมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนไม่ค่อยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน และชื่นชมโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นว่า เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งด้านการให้ความรู้ในประเทศเอเชียตะวันออก ...

การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

... โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประชาชน และในระดับท้องถิ่น    นายฮิโรชิ โอกาวะ (Hiroshi Okawa)  ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ                     ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะได้จัดงานเทศกาลไทยในฟูกูโอกะ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในตลาดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและป้องกันการอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติภายในประเทศ ยังอาจส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม  4. ระบบดิจิทัลในภาคการผลิตและการบริการ  4.1 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย ...

OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization

... หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมในตลาดเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและป้องกันการอุดหนุนบริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติภายในประเทศ ยังอาจส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียม 4. ระบบดิจิทัลในภาคการผลิตและการบริการ           4.1 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของเอเชีย ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเปิดสะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิน แห่งที่ 2 ในโอกาสแรก และตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุการเจรจาบันทึกความเข้าใจในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ...

โครงการ Awaji Youth Federation 2019

... กระทรวงการต่างประเทศ ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Awaji Youth Federation 2019 ซึ่งจัดโดยบริษัท Pasona Group และสมาพันธ์ Awaji Youth Federation ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Artificial Intelligence (AI) ...

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... ได้นำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีใต้ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 9 Next
  relevance date