ค้นหา

 
Found: 81

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... รวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมโยงไปสู่ตลาดจีนตอนใต้ ...
China

ผู้ประกอบการไทย รุกตลาดแฟชั่น - ไลฟ์สไตล์ไต้หวันในงาน 2017 Creative Expo Taiwan

... ซึ่งทางบริษัทเล็งเห็นว่า ไต้หวันให้ความสำคัญงานออกแบบเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีกระแสตอบรับดี หากมีโอกาสในอนาคตก็คาดว่าจะมาลงทุนในไต้หวัน                นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยอื่น ๆ อาทิ Dots Design Studio ...
Taiwan

เกาหลีใต้ : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านของไทย

... ได้นำคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้จำนวน 180 คนจาก 120 บริษัท เยือนไทย อาทิ Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motors, Lotte Chemical, POSCO, Korea Telecom เป็นต้น เพื่อแสวงหาโอกาสและลู่ทาง การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันในโอกาสครบรอบ 60 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีใต้ ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... กระทรวงการต่างประเทศมีแผนงานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้แก่ การจัดปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียในหัวข้อ “สายสัมพันธ์พิเศษ: ...
Malaysia

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... เนื่องจากโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชาและลาว กอปรกับยังเป็นโอกาสให้คณะฯ ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจการด้านต่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

... “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง” เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นในทุกมิติและตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในบริบทปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ...

กิจกรรม East Asia Unit สัญจรสู่ท้องถิ่น

... ได้รับการปลูกฝังและแนะแนวความรู้เชิงนันทนาการเกี่ยวกับอาชีพนักการทูตและภารกิจกระทรวงฯ และที่สำคัญได้มีการแบ่งปันโอกาสให้น้องๆ ที่มีข้อจำกัดในการฟังให้ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม EAU สัญจรในครั้งนี้และหวังว่าโอกาสหน้าจะพบกันอีก ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

... Fitness และ Battle Club Muay Thai Gym เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและชั้นเรียนของค่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและต่อยอดให้ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจสามารถศึกษากีฬามวยไทยต่อไปได้ กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานของนายวิบูลย์ ...

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

... 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ               นอกจากที่จะมีการซื้อขายสินค้าแล้วนั้น ตลาดน้ำแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ซึ่งทางการนครเกิ่นเทอได้เริ่มประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ Cai Rang เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการอนุมัติโครงการอนุรักษ์และยกระดับตลาดน้ำ ...
Vietnam

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า จึงควรมองหาโอกาสและเพิ่มการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาคให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ...
Pages: Prev. 1 ... 5 6 7 8 9 Next
  relevance date