ค้นหา

 
Found: 81

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

... ๒๕๕๙ ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกัน

คุยกับเจ้าของธุรกิจยุคใหม่...ถามไถ่ประสบการณ์เปิดร้านออนไลน์ Taobao.com

... ด้วยยอดซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคจีนที่โตขึ้นต่อเนื่อง นักธุรกิจค้าปลีกน้อย/ใหญ่ต่างมุ่งแสวงหาโอกาส “ทำเงิน” โดยหันมาสนใจจะแทรกตัวเข้าสู่กระแสธุรกิจยุคใหม่ด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์กันทั้งนั้น ...

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

... ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในระดับ SMEs และการค้าเชิงธุรกิจแบบ Start-ups ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ได้เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ...
Japan

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... และกลุ่มนักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเวียดนามที่ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  นักเรียนพิการทางสายตา และนักกีฬาพิการทางสายตา  ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ซึ่งได้บรรยายถึงกฎระเบียบและมาตรการทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา  การสัมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ...

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

... นำคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ...
Malaysia

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... และกฏระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมา ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา เพื่อผลักดันขยายตลาดและช่องทาง SMEs จากไทยในเมียนมาต่อไป           โครงการดังกล่าว ...
Myanmar

การดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครปักกิ่ง

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้น เอกอัคราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 9 Next
  relevance date