ค้นหา

 
Found: 79

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

... ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในระดับ SMEs และการค้าเชิงธุรกิจแบบ Start-ups ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ...

กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะเพื่อมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น ในระดับท้องถิ่น

... ได้เดินทางเยือนจังหวัดมิเอะ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนาย Eikei Suzuki ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ และแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ในระหว่างการหารือ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ...
Japan

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

... และกลุ่มนักธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวเวียดนามที่ด้อยโอกาส อาทิ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  นักเรียนพิการทางสายตา และนักกีฬาพิการทางสายตา  ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ซึ่งได้บรรยายถึงกฎระเบียบและมาตรการทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา  การสัมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ...

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

... นำคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ...
Malaysia

ทีมประเทศไทยร่วมผลักดัน SMEs ไทย รุกตลาดเมียนมา

... และกฏระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนในเมียนมา ให้แก่คณะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในโอกาสเดินทางเยือนเมียนมา เพื่อผลักดันขยายตลาดและช่องทาง SMEs จากไทยในเมียนมาต่อไป           โครงการดังกล่าว ...
Myanmar

การดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครปักกิ่ง

... เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้น เอกอัคราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ...

งาน “ยุวทูตความดีไทย : สานสัมพันธ์ไทย – จีน”

... ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – จีน  โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการยุวทูตความดีจำนวน ๒๔๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ความบันเทิง ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

... รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผลการลงประชามติของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 และเคารพต่อการตัดสินใจของประขาชนไทย ในโอกาสเดียวกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

... ซึ่งได้บรรยายถึงกฎระเบียบและมาตรการทางการลงทุนใหม่ ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนในเมียนมา และโอกาสในการขยายฐานการผลิตของไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมา  การสัมมนาในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next
  relevance date