ค้นหา

 
Found: 33

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติ

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงของพม่า ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติที่รุกเข้าลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพม่า ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

... ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 ที่ โรงรม St. Regis กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุม ...

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ  หัวข้อหลักของการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ คือ “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียน” ...

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ นั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

... นายกรัฐมนตรี และภริยา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ โรงรม St.Regis เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับรางวัล “บุคคลในข่าวแห่งปี”

... เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมงานฉลองครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมนักข่าว Home and Abroad News Press ของจีน ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงรม Sunworld Dynasty และในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบรางวัล”The News Person of The Year” (บุคคลในข่าวแห่งปี) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในเซี่ยงไฮ้ ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... ได้จัดงานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “E-commerce : โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง” ที่โรงรม Renaissance Shanghai Yangtze โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ...

... ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" "Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 โรงรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

... ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม" (Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam) ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...

การประชุม Policy Consultations (PC) ครั้งที่ ๒ ระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ โรงรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่

... โดยมีนายอิม ซอง นัม (Mr. Lim Sungnam) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ คนที่ ๑ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายเกาหลีใต้ ณ โรงรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ การประชุม PC ครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือครั้งแรกหลังจากเว้นว่างมาถึง ...

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย-จีน ที่เมืองเซี่ยเหมิน

... เพื่อเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การค้า และวัฒนธรรมไทย - จีน ที่โรงรม Seaside International Hotel ณ เมืองเซี่ยเหมิน เมื่อวันที่ 10 - 11 ม.ค. 2557 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date