ค้นหา

 
Found: 11

ต้องจับตา! ไต้หวันบุกตะวันออกกลาง เปิดแนวรุก Medical Tourism

... เป็นไปตามแผน International Healthcare ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการจัดตั้ง "Free Economic Pilot Zones (FEPZs)" ของไต้หวัน  โรงพยาบาล 5 แห่งที่ระบุไว้ใน MOU คือ โรงพยาบาล Taichung Veterans General (เมืองไถจง) โรงพยาบาล Linkou Chang Gung Memorial (นิวไทเป) ...

... แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

... แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2559 นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... เดินทางมารับการรักษาพยาบาลที่ไทยมากขึ้น และยินดีกับการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาล BNH กับกระทรวงสาธารณสุขบรูไนฯ เมื่อปี 2559 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของบรูไนฯ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ 5/2558 ลงวันที่ 30 มกราคม 2558 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"

ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ด้วยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ซึ่งเป็นโครงการตามแผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ...

การแข่งขันฟุตบอลระหว่างสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กับออลสตาร์กัมพูชา ที่สนามโอลิมปิค สเตเดี้ยม จัดโดยความร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพกัมพูชา – ไทย เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับกัมพูชา

... ได้ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว ทั้งนี้ รายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันนี้จะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลเด็ก Kantha Bopha Children’s Hospital เพื่อใช้ซื้อยาและอุปกรณ์การแพทย์ รักษาเด็ก การแข่งขันนัดนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

... และสมาคมออทิสติกแห่งเมียนมาและมูลนิธิ New Life แห่งเมียนมา จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษกลุ่มออทิสติกเฉลิมพระเกียรติ ที่โรงพยาบาลเด็กกรุงย่างกุ้งและโรงพยาบาลมัณฑะเลย์ โดยดำเนินการในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการดูแลเด็กพิเศษ ...

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

... เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคาร 65 ปี ความสัมพันธ์ลาว – ไทย" (อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก 60 เตียง) ที่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขใน สปป.ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย ...

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่น่าสนใจ

... ลดค่าใช้จ่ายด้านประกันสังคมประมาณ 5.5 ล้านล้านเยน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ เช่น ลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ยาให้มากขึ้น และการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการพยาบาล ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date