ค้นหา

 
Found: 68

คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง เปิด “ตลาดทุน" หุ้นจีนคึกคัก และลดท่าทีแข็งกร้าวด้าน "นโยบายการเงิน"

... รัฐบาลจีนชุดใหม่ ได้สร้างกระแส "ฮ็อต" รับฤดูหนาวให้กับตลาดทุนจีนส่งท้ายปี 2557 ด้วยผลงาน การผลักดันโครงการ Shanghai - Hong Kong Stock Connect โดยอนุมัติให้โบรกเกอร์รายใหญ่ซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหุ้นจีนกับฮ่องกงได้อย่างเป็นทางการ ...

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเอเชียตะวันออก

... เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับอาเซียน)  นอกจากนี้ คณะฯ ได้ทราบว่า ท่าเรือแหลมฉบังอยู่ในช่วงการดำเนินโครงการเฟส 3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกแสดงความขอบคุณผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังที่มาให้การต้อนรับ ...

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... โดยกระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเมียนมาและสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมภาคมัณฑะเลย์ นอกจากนี้ คณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการ Yadanabon Cyber City และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (University of Technology) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้บริหารบริษัท B. Grimm Power Limited เข้าเยี่ยมคารวะมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง

... เพราะเห็นว่าระบบไฟฟ้าที่มั่นคงจะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา และมีความสนใจจะลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (combined cycle power plant) ขนาด 300 MW ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิง LNG ฝ่ายเมียนมาได้ชี้แจงว่า ...
Myanmar

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

... ก็มีแผนที่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ในปีนี้ และกำลังพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปีที่จะมีในอีก 2 ปีข้างหน้า อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก ...

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM Bank ของไทยกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา

... และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ธสน. ได้สนับสนุนการลงทุนหลายโครงการในเมียนมา อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองมัณฑะเลย์ และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้ไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... นครหนานหนิง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนงบประมาณให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ดำเนินโครงการเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ...
China

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... รวมทั้งภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติด้วย    นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวเปิดโครงการฯ นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ ...

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

... วิชาการ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือการฝึกอบรมแก่ประเทศ ที่สามในอาเซียนภายใต้โครงการ Singapore - Thailand Third Country Training Program (TCTP) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ  ...

การทูตเพื่อการพัฒนา : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนติมอร์-เลสเตอย่างเป็นทางการ

... รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศได้เยี่ยมชมโครงการหมูบ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานและยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรนำร่องของติมอรฯ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ...
Timor-Leste
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next
  relevance date