ค้นหา

 
Found: 68

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

... เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2558 โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณ ให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการฯ โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในการก่อสร้างอาคารบริการทางการแพทย์และอาคารโรงรถ ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวสอบผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

... กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน ๑ อัตรา นั้น                 กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

การสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ East Asia Roundtable Series เพื่อระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการทั้งจากในไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับประเด็นความท้าทายที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ...

ไทย-เมียนมา กระชับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ

... ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็นสองเท่า ภายในปี 2565 และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้มีความคืบหน้า โดยจะเร่งรัดโครงการถนนระหว่างชายแดนไทยื้ด่านพุน้ำร้อน ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ China Watch

... เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในการติดตามและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับจีนในมิติต่างๆ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ China Watch จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้  http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/68/93844-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7....

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

... (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560             ในโอกาสนี้ ...
Malaysia

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

ผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit                 บัดนี้ กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ลี่เจียง และสิบสองปันนา โดยปัจจุบัน มีโครงการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในเมืองหมีเล่อ อาทิ โครงการ East Wind Rhythm ที่เน้นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติผสมผสานกับศิลปะ โครงการ Honghe Nativeland เน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัย ...

บทความพิเศษจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม

... ไทยเป็นผู้ลงทุนต่างชาติอันดับ ๑๑ ของเวียดนาม มีมูลค่าการลงทุนสะสมรวมมากกว่า ๗,๓๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐใน ๔๑๕ โครงการ ความสัมพันธ์ไทย – เวียดนามยังลึกซึ้งถึงระดับประชาชน การไปมาหาสู่ของชาวไทยและชาวเวียดนามได้ทวีจำนวนขึ้น  ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date