ค้นหา

 
Found: 138

กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... พร้อมด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้พบหารือกับผู้แทนกรมเชียตะวนออก กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ และกรมอาเซียน ณ ห้องประชุมกรมเชียตะวนออก โดยมี น.ส. ลดา ภู่มาศ ...

ประกาศกรมเชียตะวนออก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน"

ประกาศกรมเชียตะวนออก เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน"

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสุราษฎ์ธานี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเชียตะวนออก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้ดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ...

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา ภูมิภาคเชียตะวนออก ภูมิภาคเชียตะวนออก ประกอบด้วยประเทศต่าง ๆ จำนวน16 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ คือ ไทย กัมพูชา ...

การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเชียตะวนออก เป็นประธานการประชุมระดมสมองกับผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholders) เพื่อร่วมจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเชียตะวนออก ...

สานสัมพันธ์ไทย - ฮ่องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

... “การปฏิสัมพันธ์ของฉันกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 น.ส.ลดา ภู่มาศ ผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกรมเชียตะวนออก กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

          “โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น” เป็นโครงการภายใต้ความดูแลของกรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจของกระทรวงฯ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 14 Next
  relevance date