ค้นหา

 
Found: 39
Where: tags — เอเชีย [x]

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... เวียดนามเป็นตลาด IT ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโ กอปรกับความพร้อมของแรงงานด้าน... ... คุณลักษณะของแรงงานเวียดนามที่มีความทุ่มเท ขยัน ตอบรับและปรับตัวต่เทคโนโลยีได้อย่าง รวดเร็ว รวมถึงการมีวัฒนธรรมการทำงานที่ยืดหยุ่น... ... และฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นตลาดธุรกิจ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ โดยมีมูลค่าธุรกิจ BPO ถึง...

"โครงการอุปถัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี" วันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม

...  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ กรมเชียตะวันออกร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดีสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย... ... รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดาโ๊ะ โจจี้  ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และนางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้ำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ... ... โดยเชิญชวนให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ เข้าร่วมโครงการอุปภัมภ์โรงเรียนยุวทูตความดี...

กิจกรรม "East Asia Unit สัญจร" ในงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

... เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ กรมเชียตะวนออก ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ... ... จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่เผยแพร่ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชน... ... ตอบคำถามและความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศที่อยู่ภายใ้ความรับผิดชอบของกรมเชียตะวนออก ซึ่งประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ และภูมิภาคเชียตะวนออกฉียงเหนือ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เพื่เป็นประธานเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกง ... ... ฮ่องกงให้บรรลุเป้าหมาย ที่ั้งไว้ที่ ๒ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ... ... โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในด้านการเงิน โครงสร้างพื้นฐาน ... ... ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม ...

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมเชียตะวนออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเชียตะวนออกฉียง้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ... ... รองอธิบดีกรมเชียตะวนออกได้กล่าวเปิดงานและร่วมการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีนาย ปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้ำนวยการกองเชียตะวนออก 4 นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเชียโดยมุ่งเน้นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ... ... ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

               การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่เนื่อง บทความนี้มุ่งนำเสนอมุมมองและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้ ...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... ภาพแรกที่ฉายชัดขึ้นมาคงเป็นไวน์จากแถบยุโรปโดยเฉพาะไวน์จากฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่ ทว่า ดินแดนผืนป่าไผ่อย่างประเทศจีน... ... “บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ”                 ปัจจุบันในเขตตอนใ้ของประเทศจีน องุ่นหลายหมื่นไร่ได้ถูกนำไปแปรรูปเพื่อผลิตไวน์และกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองหมีเล่... ... Road และเป็นประตูในการเชื่อมสู่เชียตะวนออกฉียง้และเชีย้ โดยยูนนานเป็นมณฑลของจีนที่ใกล้ไทยที่สุด...

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ คุณหมิง              เมืองยวี่ซีตั้งอยู่ทางใ้ของนครคุนหมิง (เมืองเอกของมณฑลยูนนาน) มีพื้นที่ ... ... เมืองยวี่ซียังอยู่ในเส้นทางคมนาคมทั้งทางถนนและรถไฟ เพื่เชื่อมไปประเทศในเชียตะวนออกฉียง้อย่างลาวและเวียดนามอีกด้วย จากนครคุนหมิงถึงเมืองยวี่ซีสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ ...
China

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

... ในด้านอุตสาหกรรมด้านการผลิต ด้านการแพทย์ การสำรวจอวกาศ หรือแม้แ่การสร้างหุ่นยนต์เพื่อช่วยทำงานบ้านและเป็นเพื่อนกับมนุษย์ ด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้สามารถพัฒนาหุ่นยนต์มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์มากเพื่ให้อาศัย และสามารถพูดคุยเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้  ... ... หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยการรวมระบบอัโนมัติและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งการตั้งโรงงานในเขต PRD (Pearl River Delta) หรือเชียตะวนออกฉียง้มีการใช้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ในการผลิตที่จะช่วยให้โอกาสแก่ผู้ผลิตตั้งโรงงานใกล้กับตลาดผู้บริโภค ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date