ค้นหา

 
Found: 6
Where: tags — อาเซียน [x] กัมพูชา [x]

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ... ... โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมียนมา สปป. ลาว และกัมพูชา จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในอาเซียน 10 ขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศ...

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

... โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเชียตะวนออก และ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์... ... นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมเชียตะวนออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียงเหนือ Area of Works และ มี Quiz การตอบคำถามความรู้รอบตัว... ... เนื่องจากโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชาและลาว กอปรกับยังเป็นโอกาสให้คณะฯ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

... เช่น ไ้หวัน 2. เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว ... ... อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเชียตะวนออกฉียง้หรืออาเซียน กับติมอร์ เลสเ ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเชียตะวนออก

ภูมิภาคเชียตะวนออก เป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ... ... ได้แก่ เชียตะวนออกฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใ้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น ... ... เชียตะวนออกฉียง้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ ... ... ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน

ไทยคว้าแชมป์ประเทศน่าเที่ยวในอาเซียน

... เสน่ห์สยามเมืองยิ้มยังคงไม่สิ้นมนต์ขลัง หลังผลสำรวจล่าสุดจากทราเวลซู (Travelzoo) เว็บไซต์ัวแทนผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของโลกเผยว่า ไทยยังคงได้รับการโหวตให้เป็นประเทศปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมาเยือนมากที่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวดังกล่าวเผยผลการสำรวจความคิดเห็นชิ้นแรกประจำปีนี้ ... ... ประเทศไทยได้รับการโหวตให้เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดถึง 36% ตามมากด้วย เวียดนาม กัมพูชา ที่ได้รับคะแนนโหวต 25% และ 8% ตามลำดับ นอกจากนี้ ...

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

อินโดนีเซียจัดเทศกาลภาพยนตร์สารคดีเชียตะวนออกฉียง้ช็อปช็อท ณ กรุงจาการ์้า ด้วยภาพยนตร์นานาชาติ ... ... ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาสังคมที่สำคัญในภูมิภาคนี้ ภาพยนตร์จากกัมพูชา เรื่องหนึ่งนำเสนอเรื่องราวของชาวเขากัมพูชาที่่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดินทำกินกับบริษัทต่างชาติ ...
  relevance date