ค้นหา

 
Found: 39

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับฮ่องกง ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม และเทคโนโลยีระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง ...

้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

... ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไ้หวันที่จะสนับสนุน ความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศแถบเชียตะวนออกฉียง้ เเชียใ้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ...
Taiwan

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน ...
Myanmar

กลุ่มโรงแรมสิงคโปร์ "แพน แปซิฟิก" เปิดโรงแรมแห่งแรกในกรุงเนปิดอว์ ตามกระแสธุรกิจร่วมชาติ

... ตลาดผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นเป็นเหตุผลให้บริษัทต้องขยายสาขาในพม่าให้มากขึ้น และเปิดสำนักงานตัวแทนแห่งแรกในย่างกุ้งเมื่อปีที่แล้ว ประธานบริหารภาคพื้นเชียตะวนออกฉียง้ ของบ๊อช "นายมาร์ติน เฮเยส" ระบุว่า ธุรกิจของบริษัทในพม่ากำลังขยายตัวมากขึ้น โดยบ๊อชยึดมั่นที่จะทำธุรกิจในพม่าในระยะยาว ...

อินโดนีเซียดันอุตฯไข่มุกผงาดเวทีโลก

... จะเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตไข่มุกรายใหญ่สุดของโลก แ่ผู้เชี่ยวชาญก็เห็นว่า มีความจำเป็นที่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้แห่งนี้ จะต้องเดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่มุกไปทั่วโลก เพื่ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... ขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนคิดเป็นร้อยละ 55.2 ของ GDP ในปี 2556) [2] นายหลี่ เค่ฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เคยกล่าวไว้ว่าชาวจีนที่ย้ายเข้ามาอาศัยในเขตเมืองสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าการบริโภคภายในประเทศได้โดยเฉลี่ยคนละ... ... และให้ผลตอบแทนสูง ทั้งนี้ CIC อยู่ภายใ้การกำกับดูแลโดยตรงจากรัฐบาลกลาง... ... และเหมืองแร่ ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก กระทรวงการต่างประเทศ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ตลาดแห่งนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งอารยธรรมที่ก่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิตและองค์ความรู้่าง ๆ ระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก โดยเฉพาะในสมัยราชวงศ์ถังของจีน... ... เป็นพื้นที่การค้าที่จำลองรูปแบบมาจากย่านการค้ายุคโบราณของอารยธรรมเชียตะวนออกไกล (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี)... ... พร้อมกับใช้ประโยชน์จากศักยภาพของความเป็นเมืองใหญ่ของนครซีอานในภูมิภาคจีนตะวันตกเฉียงเหนือขยายโอกาสการค้าและการลงทุนไปยังพื้นที่มณฑลใกล้เคียงได้อีกทางหนึ่ง...

บอร์กโดซ์แห่งบูรพาทิศ ทำความรู้จักเขตปกครองตนเองหงเหอ ดาวรุ่งจากมณฑลยูนนาน : โอกาสของไทยในอนาคต

... จึงเป็นหนึ่งในมณฑลที่อยู่บนเส้นทางสายไหมตามยุทธศาสตร์ One Belt One Road และเป็นประตูในการเชื่อมสู่เชียตะวนออกฉียง้และเเชียใ้ โดยยูนนานเป็นมณฑลของจีนที่ใกล้ไทยที่สุด ในปัจจุบันประชาชนของทั้งสองประเทศมีการไปมาหาสู่ระหว่างกันอยู่เสมอ ...

ส้มโไทยในตลาดญี่ปุ่นในงาน Som-O Night

... “ส้มที่มีขนาดเท่าฟักทอง” เป็น พืชในสกุลเดียวกันกับส้มเขียวหวาน เลมอน มะกรูด และมะนาว มีถิ่นกำเนิดในบริเวณเชียตะวนออกฉียง้ นักเดินเรือชาวยุโรปนำส้มโไปปลูกในหมู่เกาะบาเบดอสซึ่งส้มโอถือเป็นต้น กำเนิดของส้มเกรปฟรุท ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date