ค้นหา

 
Found: 39

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... มีประชากร 54 ล้านคน ถูกกำหนดเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ของจีน  มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศในเชียตะวนออกฉียง้ได้ทั้งทางบก และทางทะเล ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้านการค้าและความเชื่อมโยงกับไทย ...
China

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

... หุ่นยนต์สามารถทำงานได้โดยการรวมระบบอัโนมัติและการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งการตั้งโรงงานในเขต PRD (Pearl River Delta) หรือเชียตะวนออกฉียง้มีการใช้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์ในการผลิตที่จะช่วยให้โอกาสแก่ผู้ผลิตตั้งโรงงานใกล้กับตลาดผู้บริโภค ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ ...

ญี่ปุ่นเชื่อมั่นศก.ไทยไม่คิดย้ายฐาน

... ผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ระบุด้วยว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นมองเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้โดยรวมว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และยังมีความน่าสนใจในการลงทุน อย่างไรก็ดีราว 57.6% ของผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนของญี่ปุ่น ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศน่าลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Newly Emerging Industry) ันดับที่ 2 ในเชียตะวนออกฉียง้ รวมไปถึงการมีแรงงานมีฝีมือที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ [11] และการมีนโยบายสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่จากภาครัฐเพิ่มเติม ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... ซึ่งยังน้อยกว่าอินเดีย จีน และฟิลิปปินส์ซึ่งถือเป็นตลาดธุรกิจ BPO ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ โดยมีมูลค่าธุรกิจ BPO ถึง 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 17 ของ GDP นอกจากนี้ เวียดนามยังคงเผชิญความท้าทายสำคัญ ...

้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ประเทศไทยมีชื่เสียงในด้านการเป็นฐานการผลิตและสามารถ Stopping Stone ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ด้วย"                  - นาย Gregory Domigo อดีตเลขาธิการ กรมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรม ฟิลิปปินส์ (Philippine ...
Taiwan

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเติบโ ราคา และปริมาณผลผลิต ... ... ซึ่งทำให้จีนมีแรงงานที่มีความรู้และสุขภาพดี ันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา ... ... และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่ฉียง (2556-ปัจจุบัน) ผู้นำรุ่นที่ ... ... ้างอิงข้อมูลจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก ...

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคโปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

... ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจการบินมีความเข้มข้นมาก โดยเฉพาะสายการบิน low cost ซึ่งในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 52% และ 30% สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกจากสิงคโปร์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค....

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... ซึ่งมีนักศึกษาไทยเป็นผู้จัดงานและนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้เข้าประกวด จาก 9 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใ้ สวีเดน ไนจีเรีย คีร์กิสถาน และประเทศในเชียตะวนออกฉียง้ รวมจำนวน 10 คน โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวสวีเดน ภายในงานมีการแสดงโดยนักศึกษาไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ...
China
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date