ค้นหา

 
Found: 36

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่เนื่องที่ร้อยละ 5.2 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการบริโภคและการลงทุนด้านสาธารณูปโภคภายในประเทศ ...

ญี่ปุ่นเชื่อมั่นศก.ไทยไม่คิดย้ายฐาน

... ผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ระบุด้วยว่า นักธุรกิจญี่ปุ่นมองเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้โดยรวมว่า มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และยังมีความน่าสนใจในการลงทุน อย่างไรก็ดีราว 57.6% ของผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนของญี่ปุ่น ...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... ที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลกให้เป็นประเทศน่าลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่ (Newly Emerging Industry) ันดับที่ 2 ในเชียตะวนออกฉียง้ รวมไปถึงการมีแรงงานมีฝีมือที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับ [11] และการมีนโยบายสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเกิดใหม่จากภาครัฐเพิ่มเติม ...

้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... ประเทศไทยมีชื่เสียงในด้านการเป็นฐานการผลิตและสามารถ Stopping Stone ไปสู่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ด้วย"                  - นาย Gregory Domigo อดีตเลขาธิการ กรมส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรม ฟิลิปปินส์ (Philippine ...
Taiwan

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเติบโ ราคา และปริมาณผลผลิต ... ... ซึ่งทำให้จีนมีแรงงานที่มีความรู้และสุขภาพดี ันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมา ... ... และนายกรัฐมนตรีหลี่ เค่ฉียง (2556-ปัจจุบัน) ผู้นำรุ่นที่ ... ... ้างอิงข้อมูลจาก : กองเชียตะวนออก 3 กรมเชียตะวนออก ...

Airbus A380 อาวุธใหม่สิงคโปร์แอร์ไลน์บุกอินเดีย

... ปัจจุบัน การแข่งขันทางธุรกิจการบินมีความเข้มข้นมาก โดยเฉพาะสายการบิน low cost ซึ่งในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 52% และ 30% สำหรับเที่ยวบินเข้า-ออกจากสิงคโปร์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มี.ค....

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... ซึ่งมีนักศึกษาไทยเป็นผู้จัดงานและนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้เข้าประกวด จาก 9 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลีใ้ สวีเดน ไนจีเรีย คีร์กิสถาน และประเทศในเชียตะวนออกฉียง้ รวมจำนวน 10 คน โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวสวีเดน ภายในงานมีการแสดงโดยนักศึกษาไทยเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ...
China

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ซึ่งจะส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับฮ่องกง ในฐานะศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีในภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ (ASEAN Digital Hub) กับศูนย์กลางนวัตกรรม และเทคโนโลยีระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง ...

้หวันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจากทั่วโลก

... ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจของรัฐบาลไ้หวันที่จะสนับสนุน ความร่วมมือด้านการค้ากับประเทศแถบเชียตะวนออกฉียง้ เเชียใ้ รวมถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนวัตกรรมต่าง ๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ...
Taiwan

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... และนักธุรกิจไทยสำรวจโอกาสด้านเศรษฐกิจตามเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway ซึ่งเป็นเส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของอินเดียกับภูมิภาคเชียตะวนออกฉียง้ โดยมีนักธุรกิจไทยจำนวน 10 คนจากสาขาธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การเงินและธนาคาร โลจิสติกส์และพลังงาน ...
Myanmar
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date