ค้นหา

 
Found: 5

สินค้าฮาลาลไทยได้รับความสนใจล้นหลามในงาน MIHAS 2014

... อันเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานระหว่างกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอครราชทูต กรุงกวลาลปอร์ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ...

อกอครราชทูต กรุงกวลาลปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

... ซึ่งได้รับเชิญจากฝ่ายเลขานุการสภาธุรกิจไทยมาเลเซีย และการพบหารือกับนายดาโต๊ะซรี มุสตาปา โมฮาเ็ด รัฐมนตรีว่าการ MITI ในโอกาสนี้ ดาโต๊ะซรี มุสตาปา ... ... การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียดำเนินไปด้วยดี แต่ระดับการลงทุนยังเป็นจุดอ่อน ส่วนเอกอครราชทูตได้แสดงความเห็นว่า สาขาที่สำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมฮาลาล ...

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

... ผ่านการเล่าเรื่องทางการแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียจัดทำโดยสถานเอกอครราชทูต กรุงกวลาลปอร์ ภาพถ่ายสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันระหว่างชาวไทยกับชาวมาเลเซียโดยช่างภาพอิสระชาวมาเลเซีย ...

การประชุมเอกอครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ ...

... โดยมีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเข้าร่วม รวมทั้งมีผู้แทนจากสถานเอกอครราชทูต กรุงกวลาลปอร์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย การประชุมดังกล่าวถือเป็นการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศ ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... และการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ร่วมกับกับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ที่กระทรวงต่างประเทศ               นอกจากนี้ สถานเอกอครราชทูต กรุงกวลาลปอร์ สถานกงสุลใหญ่ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ...
Malaysia
  relevance date