ค้นหา

 
Found: 156

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ไทย-จีนย้ำสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน

... โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันรับมือกับการผันแปรของเศรษฐกิจโลก   ด้านเศรษฐกิจ ไทยและจีนเห็นพ้องส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการผสานความร่วมมือกันอย่างไร้รอย ...

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... ไทยและเกาหลีใต้ยังคงมีศักยภาพอีกมากในการพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน            ด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่า ในสภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเฉพาะจากผลกระทบของสงครามการค้า ...

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเยือนไทย

... เพื่อยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่องจากการหารือในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ 3 เมื่อมกราคม 2562 เช่น การกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายความร่วมมือด้านการเงิน ร่วมกันพัฒนาการทำประมงอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางบกในอนุภูมิภาค ...

นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เยือนไทย

... สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง การปฏิบัติต่อเรือประมงไทย และสถานการณ์รัฐยะไข่             On 30 July 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai,...

เมียนมา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เมียนมา

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

กัมพูชา

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : กัมพูชา

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น
Pages: 1 2 3 4 5 ... 16 Next
  relevance date