ค้นหา

 
Found: 162

สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่น่าสนใจ

... เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่า นโยบาย Abenomics กำลังทำให้ญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างนโยบายการคลังขึ้นมาใหม่ และปฏิรูปกิจการสังคมสงเคราะห์ไปพร้อมกัน พร้อมกันนี้ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... ได้ที่ คลิก ตอนที่ 3 ได้ที่ คลิก 1. เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานับแต่มีการปฏิรูปและเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา ...

ซอกแซกเวินโจว : รู้จัก "แม่ทัพเศรษฐกิจ" อันดับ 3 ของมณฑลเจ้อเจียง

... ซึ่งจัดเป็นอันดับ 3 รองจากนครหางโจวและเมืองหนิงโป จึงไม่อาจปฏิเสธว่าเวินโจวเป็น "1 ใน 3 แม่ทัพทางเศรษฐกิจ" ที่สำคัญของมณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว   ภาพรวมเศรษฐกิจ ในภาพรวมที่ผ่านมา เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ สลับกับการชะลอตัว โดยในปี ...
Japan

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

... นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่มีความเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความผูกพันของประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งไทยและลาวมีนโยบายพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางชายแดนร่วมกันในลักษณะของเมืองคู่แฝด ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... เป็นประตูชายแดนที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ และปัจจุบันเชียงรายเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของไทยบนเส้นเศรษฐกิจ R3A  เราจึงต้องอาศัยความได้เปรียบจากจุดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”  “สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงรายที่มีศักยภาพส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ ...
R3A R3A+

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... ไทยและญี่ปุ่นได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ( High Level Joint Commission - HLJC ) ครั้งที่ 4 เพื่อหารือความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 8 ด้าน  โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเดินทางเยือนญี่ปุ่น และเป็นประธานร่วมกับ ...

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

... ได้สนับสนุนการพบหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศ โดยคำนึงว่ายังมีโอกาสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ...
Myanmar

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ Tax Havens ของประเทศสิงคโปร์

... สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง จนกระทั่งในศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 17 Next
  relevance date