ค้นหา

 
Found: 160

จีน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : จีน

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

ไต้หวัน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไต้หวัน

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 2 การปฏิรูปและเปิดประเทศของจีน (2521-2557)

... การปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีนในช่วง 2521-2557 2.1 ช่วงก่อนการปฏิรูปเปิดประเทศจีน เป็นประเทศสังคมนิยมที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนดเป้าหมายการเติบโต ราคา และปริมาณผลผลิต การดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่ผ่านมา ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark

... ต้าซู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง 1. ภูมิหลัง ก่อนการปฏิรูป จีนเป็นประเทศปิดที่มีระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมการต่อสู้ระหว่างชนชั้น (Class Struggle) และไม่มีกลไกตลาด (ตลาดการเงิน ...

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

          สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 สมาคมการนำเข้าและส่งออกไทเป (Importers and Exporters Association of Taipei ...
Taiwan

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... และเพื่อให้เศรษฐกิจจีนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง รัฐบาลจีนจึงได้ประกาศจะปฏิรูปเศรษฐกิจในเชิงลึกในการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ชุดที่ 18 โดยเน้นการควบรวมรัฐวิสาหกิจ ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... คาดการณ์ว่าในปี 2561 เศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการเติบโตที่ลดลงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.2 ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปี 2561 - 2565 ยังสามารถรักษาแนวโน้มการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

               การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ...

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเอเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

... โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 16 Next
  relevance date