ค้นหา

 
Found: 160

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (2)

ตอนที่ 2 ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ โดย ศ. ดร. ซ่ง หง สถาบัน Institute of World Economics and Politics CASS ตอนที่ 2 ทิศทางนโยบายการค้าและการลงทุนของจีนภายใต้รัฐบาลใหม่ โดย ศ. ดร. ซ่ง หง สถาบัน Institute of World Economics and Politics CASS สามารถอ่านตอนที่ 1 ได้ที่ คลิก เมื่อปลายปี 2557 รัฐบาลชุดใหม่ได้ประกาศทิศทางนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน รวมทั้งนโยบายการค้าและการลงทุนช่วงอีก 5 – 10 ปี ในระหว่างการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการ

... การส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประชาชนในอาเซียนตามเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) และความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ...

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

... เวียดนามจะมีผู้ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากถึง 90 ล้านคน เวียดนามได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเวียดนาม และการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจของเวียดนาม ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... เป็นต้น ก็ได้ทยอยเข้ามาปักหมุดลงทุนในมหานครฉงชิ่งกันอย่างไม่ขาดสาย   จากสถิติของคณะกรรมการเศรษฐกิจและสารสนเทศมหานครฉงชิ่ง ระบุว่า ในปี 2557 มหานครฉงชิ่งสามารถผลิตคอมพิวเตอร์มากเป็นจำนวนถึง ...

ต่างชาติดีใจ!! Negative List เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ฉบับใหม่ให้สัญญาณ "เสรี" กว่าเดิม

... และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานครเซี่ยงไฮ้ให้บรรลุวัตถุ ประสงค์สอดคล้องกับตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2553 - 2558)ที่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมการบริการให้ได้ถึงร้อยละ ...

ถึงเวลาที่ไทยควรปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎเกณฑ์ด้านบริการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

ในยุคที่ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการกระจายข้อมูล เป็นแรงขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันของโลกธุรกิจ การให้บริการโทรคมนาคมจึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ธุรกิจโทรคมนาคมสร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วน 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและยังเป็นปัจจัยในการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน ผลวิจัยของสำนักเลขาธิการอาเซียนระบุว่าการเพิ่มขึ้นทุก 10% ของการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 0.7% ในยุคที่ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล และความสามารถในการกระจายข้อมูล...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... รัฐบาลมณฑลจีนที่เกี่ยวข้องก็ขานรับทันที โดยเฉพาะมณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) ได้มีการจัดประชุมฟอรั่มทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ "เส้นทางสายไหมในศตวรรษใหม"” ขึ้นที่เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ...

ผลกระทบจากโศกนาฏกรรมเรือเซวอลอัปปาง

... หนี้ครัวเรือนของเกาหลีใต้ลอยตัวสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีได้ รัฐบาลจึงได้จัดประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตราการต่างๆที่จะช่วยกระตุ้นให้การบริโภคภายในประเทศกลับมาเพิ่มขึ้นดังเดิมแต่ไม่ก่อให้เกิดหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ...

บริษัท ECI-METRO หนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิสาหกิจไทยบนแผ่นดินจีน

... คงไม่มีใครมองข้ามศักยภาพของ  “จีน”  ในฐานะมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับสองของโลก หลายปีมานี้ จีนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ  “ก้าวกระโดด”  วิสาหกิจและนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเพราะเป็นตลาดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและมีประชากรจำนวนมาก ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

... ในฐานะมหานครเพียงแห่งเดียวในจีนตะวันตกและการบริหารเมืองมีอิสระมากขึ้นโดยขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางจีน จึงทำให้นครฉงชิ่งสามารถเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ กอปรกับการที่รัฐบาลจีนได้ดำเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจจีนตะวันตก ...
Pages: Prev. 1 ... 12 13 14 15 16
  relevance date