ค้นหา

 
Found: 156

รู้จักยวี่ซี เมืองปริมณฑลที่มีศักยภาพของมณฑลยูนนาน

... รัฐบาลท้องถิ่นจึงมีแนวคิดประสานความเป็นเมืองกับอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนไปพร้อม ๆ กัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้ GDP ของเขตไฮเทคมีมูลค่าทะลุหลักแสนล้านหยวนภายในปี ...
China

นายจ่อ ติน รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศเมียนมา เยือนไทย

... สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อกระชับความความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยง การปฏิบัติต่อเรือประมงไทย และสถานการณ์รัฐยะไข่             On 30 July 2019, H.E. Mr. Don Pramudwinai,...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตวามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ http://m.mfa.go.th/main/contents/files/bulletin-20171225-171349-830698.pdf

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู “เฉิงตูเป็นตลาดใหม่ที่ใหญ่และมีศักยภาพมากที่สุดในจีนตะวันตก ชาวเมืองชอบจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างประเทศ สินค้าไทยได้รับความนิยมหลายรายการ เช่น ผลไม้ ผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ขณะนี้ สำนักงานฯ กำลังผลักดันสินค้าสุขภาพ สินค้าออแกนิกส์เข้าสู่จีน เพราะจีนกำลังให้ความสนใจกับสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องมีความพร้อมด้านใบรับรองสินค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย และทำแพ็คเกจสินค้าให้สวยงาม เมื่อสินค้ามีคุณภาพและมีแพ็คเกจที่สวยงามแล้ว ผู้บริโภคชาวจีนจะให้ความสนใจอย่างแน่นอน...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ฟังการบรรยายเกี่ยวกับเส้นทาง R3A และศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ โปรดติดตามตอนต่อไป เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" (ตอนที่ 2) : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (สัปดาห์หน้า) 
China Laos R3A R3A+

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมรำลึกครบรอบ ๑๐๙ ปี ของวันเกิดอู ถั่น

... สำหรับ Guest lecturer ในปีนี้ Dr. Noeleen Heyzer อดีตรองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ได้บรรยายเรื่อง “ความเป็นผู้นำเพื่อสันติภาพและการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง” ...

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว อีกด้วย ทั้งนี้ กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดทำบทความพิเศษเรื่อง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ ...

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงโตเกียว ร่วมกับ JETRO ขอเชิญนักธุรกิจไทย นักลงทุน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น (ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ)

... สามารถดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมงานได้ ที่นี่   และสามารถส่งใบตอบรับได้ที่ นางบุณฑริกา คิตาโนะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่อีเมล์ boontarika@thaiembassy.jp หมายเลขโทรศัพท์ 03 5789 2433 ภายในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 

ทางด่วนคุนหมิง-ฮานอย เปิดตลอดสาย เดินทางเพียง 8 ชั่วโมง

... (ระยะทางรวมประมาณ 650 ก.ม.) สะดวกยิ่งขึ้น และจะกลายเป็นเส้นทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยว ระหว่างจีนและเวียดนามเพิ่มมากขึ้น ที่มาข่าว : www.thaibizchina.com ที่มาภาพ ...
Pages: Prev. 1 ... 9 10 11 12 13 ... 16 Next
  relevance date