ค้นหา

 
Found: 113

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามณฑลเสฉวนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทางภาคตะวันตก ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ทาง eastasiawatch ขอนำเสนอบทความเรื่องนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาเป็น 4 ตอนด้วยกัน วันนี้ขอนำเสนอ ตอนที่ ...

มหานครฉงชิ่ง จุดบรรจบเส้นทางโลจิสติกส์ตะวันออกและตะวันตก

... และเป็นมหานครเพียงเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันตกของจีน  หลังจากการแยกตัวออกจากมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2540 ปัจจุบัน มหานครฉงชิ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จากการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้นโยบายพัฒนาภาคตะวันตก (Western Development Policy) ...

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

จีน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : จีน

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

ลาว

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ลาว

ฟิลิปปินส์

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ฟิลิปปินส์

บรูไนดารุสซาลาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : บรูไนดารุสซาลาม

สิงคโปร์

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : สิงคโปร์
Pages: 1 2 3 4 5 ... 12 Next
  relevance date