ค้นหา

 
Found: 65

วียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

วียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพจาก : http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=40632&idcm=133 เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และได้รับ ...

เวียดนามกับการเป็นตลาด BPO ด้าน IT

... มาปรับใช้ในหลายรูปแบบ อาทิ Call Center การบริการด้านธุรการ การบริการออกแบบและวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ฯลฯ เวียดนามเป็นตลาด IT ที่มีศักยภาพและกำลังเติบโต กอปรกับความพร้อมของแรงงานด้าน IT ที่มีคุณภาพและมีอัตราค่าจ้างที่ไม่สูงจึงกำลังจะกลายเป็นตลาด ...

นโยบาย Vietnam Industry 4.0

พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ออกข้อมติว่าด้วยนโยบายและแนวทางสำหรับการเข้าร่วมการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม ...

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

... ๒๕๖๒ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม และอุปทูต  สปป. ลาว ประจำประเทศไทย เยือน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา ...

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

... กรมเอเชียตะวันออกยังได้นำข้าราชการแรกเข้า และข้าราชการที่เคยออกประจำการ ในต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาจีน เวียดนาม และมลายู เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน ในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะ การเตรียมการเยือนในระดับต่าง ...

นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามเยือนไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 และการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ...

ไทย - เวียดนาม : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง

          ไทยกับเวียดนามได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” (Strategic Partnership) ตั้งแต่ปี 2556 และในช่วง ...

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... ขณะที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์และเวียดนามจะเติบโตมากที่สุดในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม)  2. ปัจจัยบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก  2.1 การบริโภคของภาคเอกชนและการส่งออกที่เพิ่มขึ้น  ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next
  relevance date