ค้นหา

 
Found: 2

กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พบปะกับนักธุรกิจไทยและบรรยายหัวข้อ "เขตทดลองการค้าเสรีนครเซี่ยงไฮ้กับโอกาสและปัญหาของธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง"

... เพื่อปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนและเปิดกว้างให้ธุรกิจต่างชาติเขาไปดำเนินการค้าและการลงทุนในเขตดังกล่าว รวมถึงเตือนภัยสำหรับนักธุรกิจไทยที่ลงทุน/ต้องการเข้าไปลงทุนในจีน เพื่อมิให้ต้องตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ังได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยและจีนเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายทางเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ้ ...

ทัศนะจากการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “Regional Outlook Forum 2018: Trends, Uncertainties, Opportunities” จัดโดยสถาบัน ISEAS Yusof Ishak สิงคโปร์

... ในการดำเนินนโยบายร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของขั้วอำนาจอย่างสหรัฐฯ และจีน                 อย่างไรก็ตาม ังคงมีหลายปัจจัยที่ประคับประคองและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ด้านบวกระหว่างสหรัฐฯ ... ...  สถานการณ์ความไม่สงบในเมืองมาราวีบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์ เป็นสัญญาณเตือนภัยว่า การก่อการร้ายโดยกลุ่ม ISIS ได้แพร่ขยายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ...
  relevance date