ค้นหา

 
Found: 73

ไทยและฮ่องกงเปิดตัวความร่วมมือด้านการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ

... เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (automatic channel) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี พล.ต.ท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประธานในพิธีเปิด ...

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

...  นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 ได้นำคณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกเดินทางเยือนเกาหลีใต้ เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันคลังสมองของเกาหลีใต้ ...

ไต้หวันต่ออายุมาตราการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยอีก 1 ปี

ตามที่รัฐบาลไต้หวันได้มีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2559 - 31 ก.ค. 2560 โดยสามารถพำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ...
Taiwan

... จัดกิจกรรมและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ครูจีนอาสาสมัครที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ประจำปี 2560

... จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยแก่ครูอาสาสมัคร จำนวน 150 คน ที่มหาวิทยาลัย East China Normal University (ECNU) ที่จะเดินทางไปสอนภาษาจีนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย  โดยมีนาง Ding Anqi รองผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนนานาชาติให้การต้อนรับ ...
China

การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก

... รองอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซีย เพื่อติดตามความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย พบหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของอินโดนีเซีย ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว

ตามที่ปรากฏข่าวว่า มีคนไทยจำนวนมากเดินทางเข้าไปใน สปป.ลาว เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยคาดหวังจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราในประเทศไทย ...

ไต้หวันยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

... ผู้ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปของไทยที่ยังมีอายุอย่างน้อย ๖ เดือน และมีบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับเดินทางไปประเทศถัดไป และจะต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ...

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

... ความตกลงระบุให้คนชาติไทยและเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามา

โครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา

... ได้เชิญข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา จำนวน 4 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558 ตามโครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เพื่อหารือความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ 8 ด้าน  โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้นำคณะเดินทางเยือนญี่ปุ่น และเป็นประธานร่วมกับ นายโยชิฮิเดะ สึกะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น    ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 8 Next
  relevance date