ค้นหา

 
Found: 1

ยุทธศาสตร์ชาติด้านปัญญาประดิษฐ์ของสิงคโปร์

... จะนำระบบการวัดผลและการให้คะแนนแบบอัตโนมัติ (Automated marking systems) มาใช้กับนักเรียนระดับประถมและมัธยมในวิชาภาษาอังกฤษ เช่น วิชาการเขียนรียงความ และภายในปี ค.ศ. 2025 นักเรียนจะสามารถใช้ระบบการเรียนแบบอัจฉริยะในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะออกแบบให้เหมาะสมกับทักษะและระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคน ...
  relevance date