ค้นหา

 
Found: 43

แนวคิดอินโด – แปซิฟิก (Free and Open Indo - Pacific)

... ซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายความร่วมมือภายใ้แนวคิดอินโด - แปซิฟิก เช่น สถานการณ์ในรัฐยะไข่ และคาบสมุทรเกาหลี ความขัดแย้งในทะเลจีนใ้ และปัญหาโจรสลัดในโซมาเลียและอ่าวเอเดน เป็นต้น บทสรุป         แนวคิดอินโด – แปซิฟิก เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่นซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเมืองที่้องการให้สหรัฐฯ ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (3)

... เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2541 อย่างไรก็ดี ไทยไม่ใช่คู่ค้าที่สำคัญของจีน เมื่อเทียบกับสหรัฐฯ ยุโรป และเกาหลี้ โดยในปี 2556 มูลค่าการนำเข้าจากไทยคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของจีน สะท้อนให้ว่าวิสาหกิจไทยยังคงประสบปัญหาในการเข้าสู่ตลาดจีน ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... มีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติมากเป็นอันดับที่ 1 ของจีน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากไ้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และเกาหลี้ โดยลงทุนในอุตสาหกรรมเบา อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องจักร และเคมีภัณฑ์ โอกาสของธุรกิจไทยในมณฑลเจียงซู ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5
  relevance date