ค้นหา

 
Found: 43

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

... และยังเป็นศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกและห้องเรียนขงจื่อ มีการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมทั้งภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติด้วย    นายประพันธ์ ดิษยทั รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวเปิดโครงการฯ นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก ...

ไทย - ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์

... เป็นความตกลงซึ่งเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ หรือ ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ( +6 )       ในระหว่างการหารือ ...

ประกาศรายชื่อและเลขประจำัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

... รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ำแหน่ง พนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น และ ไทย - เกาหลี้ จำนวน 1 อัตรา นั้น              ทางกรมเอเชียตะวันออก ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ...

สำรวจ Tang West Market โอกาสการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในนครซีอาน

... ประกอบด้วยร้านอาหารและร้านค้าต่าง ๆ จาก 3 ประเทศ อาทิ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านชาจีน และร้านจำหน่ายข้าวของเครื่องใช้จากประเทศเกาหลี้ 2) ถนนสายวัฒนธรรมเส้นทางสายไหม (The Silk Road Cultural Street) เป็นพื้นที่ที่จัดให้แก่วิสาหกิจจากกลุ่มประเทศบนเส้นทางสายไหมและมีการตกแ่งพื้นที่ตามลักษณะพิเศษของประเทศนั้น ...

นโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเปิดประเทศของจีน ตอนที่ 1 พัฒนาการเศรษฐกิจจีนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

... (ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 17 ของจีน) ในขณะที่แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรป อาเซียน และเกาหลี้(ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 13 ของจีน)โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของจีน ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าร่วมงานนิทรรศการ Masks of Asia

... คน  ภายในงานมีการจัดการแสดงภาพถ่ายงานศิลปะหน้ากากจากประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา ธิเบต ติมอร์-เลสเ และไทย ซึ่งหน้ากากทั้งหมดรวมทั้งหัวโขนไทยเป็นสมบัติของพิพิธัณฑ์แห่งชาติ กรุงลิสบอน งานนิทรรศการฯ ...
Timor-Leste

การสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใ้นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐"

... ปัจจุบันมีสถาบันขงจื่อ ๑๖ แห่งในทุกภูมิภาคของไทย เป็นจำนวนมากที่สุดในอาเซียน และลำดับที่ ๒ ในเอเชียรองจากเกาหลี้ 

การศึกษาดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบังของคณะกรมเอเชียตะวันออก

... แสดงความสนใจแนวทางการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถดึงดูดให้ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลี้ พิจารณาเข้ามาร่วมลงทุน ซึ่งผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังรับจะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าว เพื่อความร่วมมือที่ใกล้ชิดและผลประโยชน์ของไทยกับประเทศผู้ร่วมลงทุนต่อไป ...

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... ซึ่งมีนักศึกษาไทยเป็นผู้จัดงานและนักศึกษาต่างชาติเป็นผู้เข้าประกวด จาก 9 ประเทศ อาทิ จีน เกาหลี้ สวีเดน ไนจีเรีย คีร์กิสถาน และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใ้ รวมจำนวน 10 คน โดยผู้ชนะอันดับหนึ่งเป็นนักศึกษาชาวสวีเดน ...
China

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประเทศในภูมิภาคอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และเวียดนาม) และเมียนมา หรือ CLMV ครั้งที่ 7 ที่เมืองมัณฑะเลย์และเมืองปิ่นอูลิน ประเทศเมียนมา

... ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของเมียนมา โดยได้รับการสนับสนุนภายใ้กรอบความร่วมมืออาเซียน – เกาหลี้ สำหรับการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำประเทศ CLMV ครั้งต่อไป มีกำหนดจะจัดที่ สปป....
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date