ค้นหา

 
Found: 47

IMD เผยเกาหลี้ติดอันดับ 26 ขีดความสามารถการแข่งขัน 60 ประเทศทั่วโลก

... เนื่องจากปัญหาหนี้ภาครัฐของเกาหลี้ และการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แ่เกาหลี้ก็ยังสามารถคงอันดับ 1 ในส่วนของอัตราการว่างงานในระยะยาว อัตราการรีไซเคิลกระดาษและการลงทุนเพื่อการวิจัยต่อ ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

               เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ ...

การสัมมนา "ASEAN, Thailand, and the Korean Peninsula: A need for a new security arrangement in East Asia?"

... อาเซียนมีศักยภาพที่จะแสดงบทบาทสร้างสรรค์ได้ โดยเฉพาะเมื่อเป็นเอกภาพและมีท่าทีร่วมกัน ดังที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในการนำเกาหลีเหนือสู่โ๊ะเจรจา ASEAN Regional Forum (ARF) ตลอดจนการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติ (Code of Conduct: CoC) ในทะเลจีนใ้ระหว่างอาเซียนกับจีน ...

โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลี้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเยาวชนเกาหลี้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทย (Promoting a Network of Korean Youths specialising in Thai Language Project) เข้าเยี่ยมคารวะนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธ์ุ ...

นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลี้เยือนไทย

... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ...

นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189

... รวมไปถึงความร่วมมือและการเจรจาในหลายระดับ อันจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ พัฒนาก้าวหน้าต่อไป เกาหลี้ นับได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากการมีผลประโยชน์ในเรื่องความรุ่งเรืองและสันติภาพในภูมิภาคร่วมกัน ...

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ 1. เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไ้หวัน 2. เอเชียตะวันออกเฉียงใ้ ได้แก่ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 Next
  relevance date