ค้นหา

 
Found: 29

องกง : ประตูสู่จีนของไทย

องกง : ประตูสู่จีนของไทย  ไทยย้ำบทบาทใน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” และผลักดันการลงทุนใน EEC  ...

ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเยือนไทยอย่างเป็นทางการ

... รวมทั้งได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ การลงทุน และนวัตกรรมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ไทย - องกง จำนวน ๔ ฉบับ ในงานสัมมนา “Thailand - Hong Kong Strategic Partnership” และได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่าง ...

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สานสัมพันธ์ไทย - องกง ภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

... รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายการต่างประเทศของไทย ความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - องกง ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมูลนิธิยุวทูตความดี และแนวทางความร่วมมือในอนาคตระหว่างเยาวชนฮ่องกงกับมูลนิธิยุวทูตความดี  ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นแรงงานที่ใช้สมองมากกว่าใช้แรงงานที่ใช้แรงกาย ข้าวในบริบททางสังคมฮ่องกงจึงได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามลำดับ องกงเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กและมีพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรเพียง 7 ตารางกิโลเมตร ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ...

โอกาสของแรงงานไทย เมื่อฮ่องกงกำลังจะเริ่มประสบกับปัญหาขาดแคลนประชากรวัยทำงานในอีก 5 ปีข้างหน้า

... ยังได้เสนอให้นำรูปแบบการนำเข้าแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีของมาเก๊าและสิงคโปร์มาปรับใช้กับฮ่องกง โดยเสนอให้องกงเริ่มจากการนำเข้าแรงงานต่างชาติจำนวน 3,000 คน ในปี 2557 และนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี เช่น 4,000 คนในปี ...

่องกงตกอันดับ 1 ใน 5 “ท่าเรือที่มีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่สุดในโลก”

... ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วของจีนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของท่าเรือ ในจีนแผ่นดินใหญ่       (4) ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียมการจอดเรือค่อนข้างสูง ท่าเรือฮ่องกงเก็บค่าธรรมเนียมสูงถึง 2,140 ดอลลาร์่องกงต่อ 1 TEU ซึ่งมากกว่าท่าเรืออันดับ 1 อย่างท่าเรือเซี่ยงไ้ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมเพียง 974 ดอลลาร์่องกงต่อ ...

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในฮ่องกง (ตอนแรก)

... ของยอดค้าปลีกรวมทั้งหมดของฮ่องกง เพราะคนฮ่องกงส่วนใหญ่ชอบเดินชอปปิ้งในห้างสรรพสินค้า องกงเป็นเมืองที่มีความแออัดของประชากรและที่อยู่อาศัย ทำให้ห้างและร้านค้าประเภทต่าง ๆตั้งอยู่ในแหล่งของผู้บริโภค ...

หุ่นยนต์สำหรับการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) ตามนโยบาย Industry 4.0

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในฮ่องกง บทนำของหุ่นยนต์              ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้พัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date