ค้นหา

 
Found: 27

สร้างเครือข่ายวิชาการไทย - ญี่ปุ่น

... Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation: MLC) ความร่วมมือแม่โขง - ญี่ปุ่น (Mekong - Japan) อาซียน (ASEAN) รวมถึงข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีน และแนวคิด Free and Open Indo-Pacific ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดงานสัมนา "ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้"

... (กว่างซี) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากร 54 ล้านคน ถูกกำหนดเป็น “ประตูสู่อาซียน” ของจีน  มีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งทางบก และทางทะเล ...
China

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คณบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น (Fudan University) นครเซี่ยงไฮ้

... สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นในหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับจีน และความสัมพันธ์จีน - อาซียน - สหรัฐ ในมุมมองด้านวิชาการ อาทิ (1) นโยบายการต่างประเทศ ของจีนและบทบาทของจีนในภูมิภาค ...

งานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา”

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จัดงานสัมมนา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ที่ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยมีนายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีภาคเอกชนไทยให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังอย่างคับคั่งกว่า 250 คน งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายพิษณุ...

เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : จากเฉิงตูถึงบ่อหาน (ตอนที่ 1)

... ซึ่งหวังใช้เส้นทางเศรษฐกิจสายนี้เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยและอาเซียน ทำให้ "R3A" กำลังจะเป็นกุญแจดอกสำคัญของจีนในการเปิดประตูมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่อย่าง “อาซียน”  ขณะเดียวกัน ไทยในฐานะประตูของจีนตะวันตกสู่อาเซียนจะสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางนี้ได้ในการกระจายสินค้าไทยเข้าสู่จีนจีนตะวันตก ...
China Laos R3A R3A+

งานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย – เมียนมาร์ และสมาคมไทย – พม่า เพื่อมิตรภาพ จะจัดงานสัมมนาส่งเสริมโอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนกับเมียนมา “ไขประตูสู่การลงทุนในเมียนมา” ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 17.00  น. ที่ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ  งานสัมมนาดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ภาคเอกชนไทยและผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนในเมียนมา...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

... โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาซียน-จีน ในเดือนกันยายน 2559 ที่เวียงจันทน์ ต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายให้คณะ ROC ขอนแก่น และ สศช.

... นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้ไทยถูกจับตามองว่า ไม่ดำเนินการอย่างสมศักดิ์ศรีการเป็นผู้ก่อตั้งประชาคมอาเซียนและอาจขัดต่อพันธกรณีทางการค้าตามความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วย ดังนั้น สศช. ในฐานะผู้กำหนดยุทธศาสร์ชาติจึงอาจยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นกรณีศึกษาต่อไป  ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

... โดยการหารือมีเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกรอบพหุภาคีที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคและประชาคมอาเซียน หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ... ... เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยกับเวียดนามในการพัฒนาเติบโตไปด้วยกันตามแนวคิด "stronger together" ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

... เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนกับติมอร์ เลสเต ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date