ค้นหา

 
Found: 1

สายใยเชื่อมสัมพันธ์ "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ

... ซึ่งไทยและลาวมีนโยบายพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางชายแดนร่วมกันในลักษณะของเมืองคู่แฝด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง คือ "สะพานมิตรภาพทยลาว" ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ...
  relevance date