ค้นหา

 
Found: 4

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้ไทยและสภาหอการค้แห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้และการลงทุนกับประเทศกัมพูชา ...

... ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการคแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 622 1860 - 70 ต่อ 434 เว็บไซต์ www.thaichamber.org ข้อมูลการสัมมนา รายละเอียดเพิ่มเติม ...

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง นำนักธุรกิจสำรวจเส้นทาง India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway

... รัฐมนตรีความมั่นคงและกิจการชายแดนของรัฐบาลภาค Mandalay รวมทั้งพบหารือกับสมาคมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของภาค Mandalay สภาหอการคและอุตสาหกรรม Mandalay สภาหอการค้าชายแดน Kalay-Tamu ตลอดจนพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของรัฐ Manipur เช่น นาย Shri ...
Myanmar

กรมเอเชียตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งานเสวนา "โอกาสและความท้าทายในการค้ และการลงทุนกับประเทศเวียดนาม - จากกูรู"

... ถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ ผู้สนใจโปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้ ที่ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาหอการคแห่งประเทศไทย โทร 0 2018 6888 ต่อ 4370 หรือ titi.tcc@gmail.com

ไต้หวันจัดเวทีผู้นำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ : IEAT 70th Global Trade Forum

... รวมถึงแนวทางต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ซึ่งในปีนี้ นายไพรัช บูรพชัยศรี รองประธานกรรมการ สภาหอการคแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมด้วย    
Taiwan
  relevance date