ค้นหา

 
Found: 1

ซีอานประกาศ Free Transit Visa 72 ชั่วโมง สำหรับ 51 ประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

... (ไม่รวมประเทศไทย) กรณีเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง โดยผู้โดยสารจะต้องมีบัตรโดยสารยืนยันการเดินทางไปประเทศที่สาม ... ... มีหลายเมืองกำลังดำเนินการยื่นขอสิทธิ์ดังกล่าวเช่นกันอาทิ นครคุนหมิง เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน สนามบินนครซีอานเสียนหยางจัดเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดเป็นอันดับที่ ...
  relevance date