ค้นหา

 
Found: 1

ภาพรวมสถิติการค้ไทย-กว่างซี ปี 2557

... และการค้าผ่านด่านเป๋ยไห่ มีมูลค่ 755 ล้านหยวน ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการส่งออกไปไทย จะเห็นได้ว่ สถิติการค้าระหว่างไทยและกว่างซี ปี 2557 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับกว่างซี รวมทั้งจีนมีอัตราการนำเข้าสินค้าจากไทยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...
  relevance date