ค้นหา

 
Found: 18

งานสัมมนาวิชาการ “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม: ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น”

... 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั และศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั อุบลราชธานี จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ ...

บทความเส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) ในยุคสีจิ้นผิง

... Symposium ภายใต้หัวข้อ "Forging China-Asean Community of Common Destiny, Building a Maritime Silk Road of 21st Century" โดย รศ.ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน แห่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัแห่งชาติ ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้เขียนบทความวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 13/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... ตำแหน่งพนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจ การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit

... มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการวิเคราะห์ วิจ การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งงานด้านการทูตสาธารณะและงานสนับสนุนอื่น ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (JTEPA)

... มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการวิเคราะห์ วิจ ปฎิบัติหน้าที่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 14/2560 เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการวิเคราะห์ วิจ ปฏิบัติหน้าที่่สนับสนุนด้านยุทธศาสตร์การเจรจาตามความตกลระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐฏิจ ...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจ การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

                  ตามประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 13/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการประมวล วิเคราะห์ข้อมูล และ จัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 1 อัตรา นั้น                   กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้  ที่นี่                      ทั้งนี้ การสอบสัมภาษณ์จะมีขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. ที่ห้องประชุมกรมเอเชียตะวันออก...

อุตสาหกรรมไฮเทคมณฑลส่านซีกับโอกาสสู่การลงทุนในไทย

... โดยปัจจุบันรัฐบาลประสบความสำเร็จในการสร้าง "หัวกะทิ" ด้านเทคโนโลยีที่กลับสู่นครซีอานแล้วกว่า 1,000 คน โดยกระจายอยู่ในศูนย์วิจและพัฒนาทางด้านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สถานศึกษาและบริษัทชั้นนำ จึงทำให้นครซีอานเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับวิสาหกิจที่กำลังมองหาพื้นที่การลงทุน ...

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก ที่ 3/2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

... เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนของกรมเอเชียตะวันออกในด้านการวิเคราะห์ วิจัยการจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกรมฯ ในด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจ การจัดองค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

               อ้างถึงประกาศกรมเอเชียตะวันออกที่ 2/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานโครงการประมวลและวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา และดำเนินการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นั้น                บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว กรมเอเชียตะวันออก ขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  ดังต่อไปนี้ นายกิตติวัฒน์ เอี่ยมยิ้ม นางสาวเมริยา พุฒตาล (สำรอง) นางสาวชมพูนุช คชโส (สำรอง) นางสวณัฐชา บุญมี (สำรอง) นางสาวภัทรวดี...
Pages: 1 2 Next
  relevance date