ค้นหา

 
Found: 11

มหานครฉงชิ่ง ฐานผลิตคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่ใหญ่ที่สุดในโลก

... และการเช่า-ซื้อที่ดินจัดตั้งโรงงานแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในมหานครฉงชิ่ง ตลอดจนให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่ลูกจางแรงงาน อาทิ ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล และการศึกษาของบุตร-ธิดาของลูกจ้างแรงงาน ทั้งนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date