ค้นหา

 
Found: 34

มาซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาซีย

ไทย - มาซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... ซึ่งทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเดียวกัน ระหว่างปี 2524 - 2530 นอกจากนี้ ดร. มหาธีร์ฯ ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย       นายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเซียได้หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลายเรื่อง ...

... กรุงกัวลาลัมเปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายกฤต ไกรจิตติ ในฐานะผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจไทย-มาซีย ได้นำคณะนักธุรกิจไทยที่เดินทางเยือนมาเเซียตามโครงการของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเซีย ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเซียและการมอบรางวัให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... โดยงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – มาซีย: การถักทอร้อยรัดสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่อนาคตร่วมกัน” โดยมีนางจิระนันท์ พิตรปรีชา ...
Malaysia

มาเซียประกาศนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4WRD)

... โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเเซียกล่าวปาฐกถาพิเศษ และรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศฯ มาซีย กล่าวเปิดงาน นายกรัฐมนตรีมาเซีย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้โดยคิดเป็นร้อยละ ...

คณะเยาวชนมาเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

... สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับมูลนิธิพระเวียรโมลี เมืองปีนัง นำคณะเยาวชนมาเซียเชื้อสายไทย (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี ...
Malaysia

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเซียในตลาดจีน

... ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ... ... และยังถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดให้กับทุเรียนไทยได้ในอนาคต ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 19 มีนาคม 2558

อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของชาติอาเซียนที่สหรัฐอเมริกาต้องการลงทุนธุรกิจ

... ทำให้ความพึงพอใจด้านความพร้อมของแรงงานราคาถูกในประเทศไทยลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2552 ส่วนประเทศอื่นๆ รวมถึง ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาซีย และกัมพูชา ก็ติดกลุ่มประเทศที่น่าเข้าลงทุนเช่นกัน ส่วนประเทศที่นักธุรกิจสหรัฐ สนใจเข้าลงทุนน้อยสุดในอาเซียน ...

ภาพยนตร์สารคดีสะท้อนชีวิตอาเซียน

... โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้สร้างภาพยนตร์ และนักวิชาการจากเนเธอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เยอรมนี มาซีย ไทย และเวียดนาม นอกจากการฉายภาพยนตร์แ้ว เทศกาลภาพยนตร์สารคดีฯ ช็อปช็อท ยังจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date