ค้นหา

 
Found: 37

มาซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาซีย

ไทย - มาซีย : หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มข้น

... ซึ่งทั้งสองท่านได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเดียวกัน ระหว่างปี 2524 - 2530 นอกจากนี้ ดร. มหาธีร์ฯ ยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องความสัมพันธ์ไทย - มาซีย ในบริบทอาเซียน ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย       นายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีมาเซียได้หารือเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในหลายเรื่อง ...

... กรุงกัวลาลัมเปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายกฤต ไกรจิตติ ในฐานะผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจไทย-มาซีย ได้นำคณะนักธุรกิจไทยที่เดินทางเยือนมาเเซียตามโครงการของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเซีย ...

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเซียและการมอบรางวัให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... โดยงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – มาซีย: การถักทอร้อยรัดสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่อนาคตร่วมกัน” โดยมีนางจิระนันท์ พิตรปรีชา ...
Malaysia

มาเซียประกาศนโยบายแห่งชาติด้านอุตสาหกรรม 4.0 (Industry4WRD)

... โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเเซียกล่าวปาฐกถาพิเศษ และรัฐมนตรีกระทรวงการค้าระหว่างประเทศฯ มาซีย กล่าวเปิดงาน นายกรัฐมนตรีมาเซีย ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้โดยคิดเป็นร้อยละ ...

คณะเยาวชนมาเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

... สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับมูลนิธิพระเวียรโมลี เมืองปีนัง นำคณะเยาวชนมาเซียเชื้อสายไทย (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี ...
Malaysia

พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียและมอบรางวัแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ

... การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และมอบรางวัแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ โดยมีนางสาวอาจารี ... ... และทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป ที่มา :  http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/113389-พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ-๗๐-ปี....

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเซียในตลาดจีน

... ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ... ... และยังถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดให้กับทุเรียนไทยได้ในอนาคต ที่มา : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว 19 มีนาคม 2558
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date