ค้นหา

 
Found: 4

กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ของนักศึกษาไทยในกว่างซี

... และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมและแสดงออกถึงวัฒนธรรมของตนด้วย               อนึ่ง ในปี 2560 นี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้มอบงินสนบสนุนตามโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยของชุมชนไทยในกว่างซี ให้แก่นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยครูกว่างซี ...
China

การมอบทุนสนับสนุนสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตาของเวียดนาม

...           เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2560 นางสมฤดี พู่รอเนก รองกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบงินสนบสนุนให้แก่นักกีฬาพิการทางสายตาชาวเวียดนามจากสโมสรฟุตบอลสำหรับนักกีฬาพิการทางสายตา ไซง่อน ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบงินสนบสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

... พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบงินสนบสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ...

เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย มอบงินสนบสนุนกิจกรรมของสมาคมมิตรภาพเวียดนาม - ไทย

... พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เพื่อมอบงินสนบสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคม จำนวน 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ...
  relevance date