ค้นหา

 
Found: 2

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

... Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" ... ... เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภั โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการส่งมอบ และมีนายหล่วย ...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินั รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภั ...
  relevance date