ค้นหา

 
Found: 27

พฤติกรรมการบริโภคของชาวเฉิงตูที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

... เศรษฐกิจจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้รายได้ของประชาชนพุ่งสูงขึ้นและมีกำลังในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ผูบริภคเอาใจใส่และพิถีพิถันในการบริโภคสินค้า เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ...

การจัดการขยะพลาสติกและชีวพลาสติกของสาธารณรัฐเกาหลี

... ไม่อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาเก็ตที่มีพื้นที่มากกว่า 165 ตารางเมตรขึ้นไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 13,000 แห่งทั่วประเทศ จัดเตรียมถุงพลาสติกใส่ของแก่ผูบริภค สำหรับร้านสะดวกซื้อ ร้านเบเกอรี่ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ผับและร้านอาหาร ซึ่งไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวสามารถจัดเตรียมถุงพลาสติกใส่ของไว้สำหรับผู้บริภค ...

งานสัมมนานักธุรกิจไทยในนครเซี่ยงไฮ้ประจำปี 2557 หัวข้อ "E-commerce: โอกาสทองที่ธุรกิจไทยน่าลอง"

... ให้ผู้ประกอบการจีนกระจายสินค้ายี่ห้อของตนเองออกไปสู่ตลาดจีนได้กว้างมากขึ้น 2. แนวทางการพัฒนาธุรกิจในตลาด E-commerce จีน 2.1 สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผูบริภค เนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนนิยมสินค้าแปลกใหม่และมีคุณภาพ ดังนั้ ผู้ประกอบการจึงต้องสรรหาสินค้าที่มีความแตกต่างทั้งด้านคุณสมบัติและรูปลักษณ์เพื่อเป็นจุดเด่นของสินค้า ...

อุตสาหกรรมข้าวไทยในตลาดฮ่องกง

... อีกทั้งยังต้องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้พอดีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสต๊อกสินค้า ทำความรู้จักกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผูบริภคในฮ่องกงส่วนใหญ่ยังคงนิยมรับประทานข้าวจากไทยเนื่องจากข้าวไทยมีความหอม เมล็ดมีความเรียวสวยน่ารับประทาน ...

พัฒนาการเศรษฐกิจดิจิทัลของจีน

... การปรับรูปแบบธุรกิจให้พร้อมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาแพลทฟอร์ม การชำระเงินแบบ E-payment การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้ผูบริภค และการผนวก Big Data Cloud Computing กับ AI             2. การสร้างสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลของบริษัทดิจิทัลยักษ์ใหญ่ของจีน ...

มหานครฉงชิ่ง ฐานการผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในแดนมังกร

... ให้ได้ตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าแก่ผูบริภค นอกจากนี้ ภาครัฐได้วางโครงการนำร่อง “ยกระดับคุณภาพการผลิต” โดยเริ่มจากกลุ่มวิสาหกิจผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์รายใหญ่ ...

การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในฮ่องกง (ตอนแรก)

...  สำหรับร้านค้าปลีกออนไลน์ในฮ่องกงก็นิยมเปิดร้านค้าตามความนิยมนี้เหมือนกัน เช่น นาย Ricky Wong ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์จาก HKTV Mall ได้เปิดร้านค้าเล็ก ... ... มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจในระยะยาว (long-term impression) ในตัวสินค้าให้กับกลุ่มผู้บริภคเป้าหมาย (potential customer) ร้านค้าออนไลน์เล็ก ๆ จึงนิยมใช้ ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : เส้นทางเศรษฐกิจ “R3A+” : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ (ตอนที่ 3) (ตอนจบ)

... สินค้าเกษตรไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นในนครเฉิงตู ผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ไทยชาวจีนรายหนึ่งในนครเฉิงตูให้ข้อมูลว่า ... ... และเวลาการขนส่งสินค้าที่สั้นลงทำให้ผลไม้คงคุณภาพและความสดใหม่ซึ่งถือเป็นเป็นปัจจัยสำคัญดึงดูดผู้บริภคให้มาเลือกซื้อมากขึ้น”   “นอกจากนี้ ผลไม้ไทยที่ขนส่งมายังนครเฉิงตูยังสามารถกระจายจำหน่ายไปยังมณฑลและเมืองที่ใกล้กับนครเฉิงตู ...

เส้นทางเศรษฐกิจ "R3A+" : ผ่าน สปป. ลาว สู่ประเทศไทย (ตอนที่ 2)

... และในตอนนี้ผมกำลังเดินหน้าขยายฐานลูกค้าในตลาดเฉิงตู เนื่องจากผู้บริภคในตลาดแห่งนี้ยังมีความต้องการผลไม้ไทยอีกเป็นจำนวนมาก” ... ... จากการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของ จ. เชียงราย พบว่า ผู้ประกอบการไทยเริ่มรู้จักและให้ความสนใจตลาดนครเฉิงตูมากขึ้น ...
R3A R3A+

ออกงานแฟร์จีนอย่างไร ให้ช่วยเศรษฐกิจไทย ได้ลุ้นจับคู่ธุรกิจ

... เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริภคในตลาดส่งออกสำคัญของไทยอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปยังไม่ฟื้นตัว... ... และงานหัตถกรรม ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน ปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องปรุงอาหารไทยวางจำหน่ายในซุปเปอร์มาเก็ตชั้นนำในจีน... ... สามารถพบเห็นได้ตามร้านขายผลไม้ในจีนจนชินตา สะท้อนว่า ผูบริโภคชาวจีนส่วนหนึ่งมีความคุ้นเคยกับสินค้าไทยระดับหนึ่งแล้ว...
Pages: 1 2 3 Next
  relevance date