ค้นหา

 
Found: 1

ปลากไทยเป็นที่นิยมแพร่หลายในคุนหมิง จำหน่ายปีละ 6 ล้านหยวน

... โดยผู้นำเข้าปลากัดจากคุนหมิงจะสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการปลากัไทยโดยตรงเพื่อให้ไปลากัดที่ต้องการ จากนั้นจึงให้ตัวแทนบริษัทนำเข้าจากนครกว่างโจวดำเนินการนำเข้าปลากัดจากประเทศไทยไปยังกว่างโจวและคุนหมิงตามลำับ ...
  relevance date