ค้นหา

 
Found: 2

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 12/2558 เรื่อง ประกาศรบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ

... กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ... ... ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียดการรับสมคร ดังนี้ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ...

... ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ที่โทร. +86-532-6887-7038 / 6887-7039 หรืออีเมล์ thaiqingdao@mfa.go.th เอกสารแนบ -  ประกาศรบสมครเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนที่เมืองชิงต่าว
  relevance date