ค้นหา

 
Found: 17

พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซียและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ

... ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ โดยมีนางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และนายอะฮ์มัด รุซดี ...

ประกาศกรมเอเชียตะวันออก เรื่อง ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา

กรมเอเชียตะวันออกขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน ๑๗๓ คน รวม ๒๒๔ ชิ้น โดยบัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ...

พิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี

... กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้ร่วมจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สาธารณรัฐเกาหลี โดยนายสิงห์ทอง ...

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ฉลองครับรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย - เมียนมา ...

... เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศในหมู่สาธารณชน กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีฯ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้นำความรู้ความสามารถด้านศิลปะและการออกแบบมีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อฉลองครบรอบ ...

... ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

... รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายโมฮัมหมัด ไฟซัล ราซาลี อุปทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย นายกฤษฎา เฮ้ารัง ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และนายต่วนยุสรีย์ แซแรผู้กำกับหนังสั้น "คำพิพากษา" ...
Malaysia

ผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

...  ตามที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีประกาศที่ 2/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่องโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย ...

ขยายการรับผลงานโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

... ตามที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศได้มีประกาศ ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย ...

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

... “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง            การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนาน หนิงจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ...
China

โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับมาเลเซีย

... ได้นำความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองและเพื่อเป็นการเสริมสร้างการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสองประเทศให้แก่สาธารณชน กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงต่างประเทศ จึงจัดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซีย  ...
Malaysia

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

... การจับรางวัลสอยดาวสนับสนุนโดยสายการบินชั้นนำของไทยและเวียดนาม และบริษัท ห้างร้านใน  นครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล รวม 31 แห่ง การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การแสดงดนตรี การมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมการแข่งขันฟุตซอล และการรับประทานอาหารร่วมกัน ...
China
Pages: 1 2 Next
  relevance date