ค้นหา

 
Found: 3

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตาก ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา...

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมี นายวิน หม่อง เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา...

เอกอัครราชทูตฯ นำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์โรคเรื้อนเมืองเมาะลำไย และได้บริจาคเงินและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับบริษัท SCG รวมทั้งได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ...
  relevance date