ค้นหา

 
Found: 3

โครงการ "้ำใทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

โครงการ "้ำใทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2) การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใมียนมา ภายใต้โครงการ ...

โครงการ "้ำใทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใมียนมา ภายใต้โครงการ "้ำใทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกัและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) ังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม ...

เอกอัครราชทูตฯ ำทีมประเทศไทยสำรวจสภาพพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย

... สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ำคณะผู้แทนทีมประเทศไทย ณ กรุงย่างกุ้ง... ... เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับฝ่ายเมียนมา ในการสำรวจพื้นที่ครั้งนี้... ... และการสนับสนุนให้มีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยสู่พื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้...
  relevance date