ค้นหา

 
Found: 4

... ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ ำเสนอเรื่อง เปิด “ตลาดทุน" หุ้นจีนคึกคัก และลดท่าทีแข็งกร้าวด้าน "ยบายการงิน"

โครงสร้างของตลาดหุ้นจีน โดยหลักๆ แบ่งเป็ A-Share หรือหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในจีนแผ่นดินใหญ่ เช่ ตลาดหุ้เซี่ยงไฮ้ ...

รายงานสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่ ในรอบ 6 เดือน (กันยายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560)

... คู่สมรสจะไม่ได้รับการยกเว้เบี้ยประกันสังคม  โยบายด้านการเงิน ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่ (BOJ) ได้ประกาศนโยบายการงินใหม่ ที่เรียกว่า “Quantitative and Qualitative Monetary Easing with Yield Curve Control” โดย จะควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะสั้ และเพิ่มฐานเงิน ...
Japan

สรุปรายงานเรื่อง “OECD Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2018 : Fostering Growth through Digitalization”

... เพื่อประเมินสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียโดยมุ่งเ้นประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จีนและอินเดีย ... ... การผลิตของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  2.3 แนวโ้มอัตราเงินเฟ้อมีความกดดันด้านราคาเพิ่มขึ้  2.4 ยบายการเงินปรับตัวดีขึ้  2.5 ความไม่แ่นอนจากภายนอกซึ่งมีผลเชิงบวกต่อตลาดทุนและนโยบายการคลังค่อนข้างมีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่อง  ...

งานเสวนาร่วมกระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกสิกรไทย "ประสบการณ์การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนและโอกาสที่ธุรกิจไทยไม่ควรพลาด" วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรม Landmark (ตอนจบ)

... การพัฒนาเศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา รวมถึงการคอรรับชั่ ช่องว่างในการพัฒนา ปัญหาสิ่งแวดล้อม... ... ส่งผลให้พื้นที่นี้กลายเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การเงิน และการขนส่งของทั้งภายในจีนและระหว่างประเทศ... ... และหวังว่าไทยจะมีบทบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนโยบายการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐฯ...
  relevance date